Felhasználási Feltételek

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

(Hatályos: 2017. november 15.-től)

 

A Kapcsolódj! néven működő közösségi oldal szolgáltatás (http://kapcsolodj.net – továbbiakban: “Oldal”) üzemeltetője az Együgyű Kft. (székhely: 1012 Budapet, Kuny Domokos u. 4./D; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság; cégjegyzékszám: 01-09-198128; adószám: 25072411-2-41, a továbbiakban: „Üzemeltető”).

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki az Oldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre (továbbiakban: “Felhasználó”).

Az Oldalon való regisztrációval, illetve az Oldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el alábbiakban leírt általános felhasználási feltételeket (továbbaikban: “Felhasználási Feltételek”). Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási és Vásárlási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

Üzemeltető jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja a módosított Felhasználási Feltételek az Oldalon publikálásra kerülnek. A Felhasználási Feltételek elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi.

Az Oldal igénybevétele során a szolgáltatásra a Kapcsolódj! honlapon található Adatvédelmi Nyilatkozat dokumentumokban írtak értelemszerűen irányadók. Bár az Üzemeltető a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének nem tagja, a szolgáltatás során tevékenységére a Magyar Tartalomszolgáltatók Etikai Kódex-ének rendelkezéseit irányadónak tekinti (http://mte.hu/dokumentumok/MTE_tartkodex091018.doc).

Az Oldal az Üzemeltető ingyenes szolgáltatása. A szolgáltatás nyilvános, azt bárki olvashatja, hozzászólásra, közlések, vélemények elhelyezésére, kifejtésére azonban csak regisztráció után és ellenében kerülhet sor.

A közösségi oldal szolgáltatásra kizárólag 18. életévét betöltött természetes személy jogosult regisztrálni.

A regisztráció folyamata a következő: A regisztrációs form kitöltését követően megerősítő e-mail-t küldünk amely elfogadása után aktiválódik a felhasználói profil.

Az Oldal szolgáltatásai regisztrációt követően vehetők teljes körűen igénybe, a látogató a regisztrálással szerez arra jogot, hogy az Oldalon, annak egyes kategóriáiban, témaiban hozzászóljon, megjegyzést vagy észrevételt tegyen. Bár a regisztráció során valós személyes adatok megadása nem kötelező, az Oldal szolgáltatásai a regisztráció során megadott ún. becenév használatával is igénybe vehetők; ez esetben a felhasználó a fórum más résztvevői számára anonim marad. A becenevet az általános elvárások és elfogadott közízlés és normák szerint lehet megadni, így trágár kifejezést, védett vagy történelmi elnevezést, másokat bármely módon (lelkiismereti, vallási, nemzeti, nemzetiségi okból) sértő, korábbi becenevekhez hasonló, azzal összetéveszthető becenevet nem lehet használni.

A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a szolgáltatást miként használja. A felhasználó felel a belépéshez szükséges jelszava titokban maradásáért, minden olyan tevékenységet, amelyet bárki a kellő belépési azonosító és jelszó használata mellett végez, az Üzemeltető az adott azonosítókkal felhasználónak tulajdonítja, kivéve, ha a szolgáltatás jogellenes használata (pl. hack-elés) kétséget kizáróan bizonyított.

A felhasználó kizárólag a rendszer és a szolgáltatás rendeltetésszerű használatára jogosult, nem jogosult olyan magatartás tanúsítására, amely célja, hogy a rendszer vagy szolgáltatás nyilvánosan nem elérhető funkciókkal lássa el, eredetitől eltérően működtesse. A felhasználó olyan bejegyzés, hozzászólás, link vagy hasonlók elhelyezésére sem jogosult, amelyek azt célozzák vagy lehetővé teszik, hogy más felhasználók számítástechnikai eszközein különböző szoftverek, kódok, vírusok vagy az eszköz működését megfigyelni vagy befolyásolni képes egyéb alkalmazások települjenek vagy fussanak. Az ilyen magatartások a felhasználó tiltásán túl bűncselekményt is megvalósíthatnak.

A fórumon kereskedelmi tevékenység nem folytatható, gazdasági reklámok elhelyezésére lehetőség nincs; csakúgy, mint jogszabálysértő hozzászólások közzétételére sincs lehetőség. Az ilyen hozzászólásokat és a felhasználót az Üzemeltető a szolgáltatás köréből törli.

A felhasználó felel az Oldal használata során általa elhelyezett tartalomért, véleményért. A jogsértő hozzászólásokat az Üzemeltető törli. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a feltöltött tartalom mások jogait, ideértve különösen, de nem kizárólag a személyiség, szerzői és védjegyjogokat ne sértse; továbbá a felhasználó felelőssége a közléseinek megbízhatóságáról, hitelt érdemlőségéről és valóságtartalmáról meggyőződni.

A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.

A felhasználó jogosult arra, hogy korábbi hozzászólásait törölje vagy az Üzemeltető-t felkérje, hogy az adott hozzászólását törölje.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Oldal moderált. Az Üzemeltető a fórumok tartalmát nem szerkeszti, csupán jogosult arra, hogy a jelen Felhasználói Feltételekben írt követelményeknek nem megfelelő hozzászólásokat törölje, az felhasználót az Oldal használatában időlegesen vagy véglegesen korlátozza, kizárja. A hozzászólás moderálására adhat okot különösen, ha a közlés jogszabálysértő, bűncselekmény elkövetésére hív fel, sérti mások szólás vagy véleményszabadságát, lelkiismeretét, vallását, nemzetiségét, nemzetét, egészségügyi vagy fizikai állapotát, trágár, közönséges, fenyegető, lealacsonyító jellegű, mások személyes adataival visszaél (ideértve más felhasználók adatainak nyilvánosságra hozatalát is), személyeskedő jó ízlést sért, témaromboló, kulturált társalgást akadályozza vagy ellehetetleníti, szándékos ismétlést tartalmaz. Kifejezett jogsértés hiányában az Üzemeltető a moderálás során az érdekek összemérése alapján dönt. A moderálás során alkalmazott törlést (akár a hozzászólást, akár a felhasználó szolgáltatáshoz való hozzáférését jelenti) az Üzemeltető nem köteles megindokolni, indokolt esetben a törlésről a felhasználót elektronikus levélben tájékoztatja.

Üzemeltető a moderálás során jogosult arra, hogy egyes hozzászólásokat – amennyiben nem az erre szolgáló témakörben teszi közzé a felhasználó – azt a megfelelő témacsoportba helyezze át.

Az Oldal felhasználói egyes sérelmesnek tartott hozzászólásokat maguk is jogosultak a moderátornak jelenteni.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

Az Oldal használata során a felhasználók egymásnak válaszolnak. A felhasználói bejegyzések szakmai tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Az Oldalon olvasható megjegyzések, vélemények hozzászólások nem feltétlenül tükrözik az Üzemeltető véleményét vagy minősíthetők az Üzemeltető véleményének, ezekért az Üzemeltető mindennemű felelősségét kizárja. Üzemeltető nyomatékosan felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a más felhasználóktól származó tanácsok nem feltétlenül helyesek, helytállók. Ilyen jellegű kérdések megválaszolásához javasoljuk, hogy kérje ki megfelelő szakember tanácsát és segítségét, a probléma megoldása elképzelhető, hogy meghaladja az online beszélgetéssel megoldható mértéket.

 

 

or

Lépj be az adataiddal

or    

Forgot your details?

or

Create Account